Agenda

 
SCHOONMAKEN
vanaf 11 december
dames 7x7 team 2
voetbal team Roel
 
thuis
wedstrijden
 
zaterdag 9 december
in De Vlijt
F1 - FIQAS F1
E1 - FIQAS E2
 
voetbal
JO8:1 - De Vecht JO8:4
JO14:1 - DRC JO14:1
45+1 - Muderberg 45+1
 
 
zondag 10 december
zondag 2 - Sporting Martinus 5
 
handbal in De Vlijt
DS1 - Havas DS4
 
donderdag 14 december
DMW1 - LHV DMW1
in De Vlijt
 
 
Thuisspelende club levert
1 persoon voor de bar
 
 
bestuursvergadering
11 december
 
jubileum commissie
vergadering 
20 december
 
HSV kaartavond
om 20:00 uur
6 januari 2018
3 februari
 
 
 
 
 
 


Snellinks

AFGELASTINGEN

CONTACTPERSONEN

LID WORDEN

INDELING BARPERSONEEL

LEDEN AANBIEDING


Links

Grote Clubactie

KNVB

NHV

Dorpscomite de Hoef

Onzescheids.nl

 

 


Het weer

 

 

Fotoprotocol

 

PROTOCOL PRIVACY BORGING FOTO BELEID

Fotoprotocol HSV’69

HSV’69 hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van HSV en voor social media zoals facebook, twitter en groeps-Whatsapp van teams. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan HSV’69 zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website/social media

-          HSV’69 beheert de website www.hsv69.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de handbal- en voetbalvereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;

-          Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij HSV’69. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;

-          Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden;

-          Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

-          Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van HSV’69, als de ouders bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur minimaal twee a drie kinderen op een foto;

-          Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in HSV’69 gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding; minimaal een korte broek met T-shirt of vrijetijdskleding.

-          Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij HSV’69 zoals leden van het bestuur en begeleiders en trainers van de teams. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.

-          Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams;

-          Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;

-          Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.                                                                                      

-          Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van Whatsapp-groepen. Dus ook hierbij geldt: minimaal twee a drie kinderen op een foto en netjes gekleed. En als ouders niet willen dat hun kind op de foto staat, moeten de begeleiders hier rekening mee houden;

-          Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen HSV’69 website en voor de eigen HSV’69 facebook-pagina en andere eigen HSV’69 social media;

Maken van foto en video opnames

-          Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.

-          Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn :

a.      wedstrijden en (officiële) toernooien;

b.      verenigingsactiviteiten;

c.       tijdens trainingen.

-          Binnen HSV’69 is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes, behoudens de traditionele kampioensfoto met wedstrijdkleren aan onder de douche.

Bewaking privacy gebruik van opnamen

-          Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits het eigen kind betreft, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor;

-          Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

-          Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website;

-          In alle andere gevallen van foto- en videoopnames dient goedkeuring te worden verkregen van het hoofdbestuur.

Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.

Sancties

Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers.  Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het hoofdbestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd.

 

 

Sponsoren